🚚 VI BJUDER ALLTID PÅ FRAKTEN

Varför är bambu ett bra material?


Bambu har på senare år blivit ett mer och mer populärt supplement till plasten i våra vardagliga konsumtionsvaror. Detta är väldigt förståeligt då bambu är ett helt naturligt ämne som är förnybart samt miljövänligt. I denna texten kommer vi gå igenom de största anledningarna till varför bambu är ett bra supplement till plast. 

Här kommer de 5 största fördelarna: 


  1. Det är den snabbast växande typen av gräs och kan växa över en meter per dag. Bambu mognar snabbt och är redo för skörd redan efter 1 år!
  2. Det krävs inte heller någon återplantering efter skörden eftersom dess stora rotsystem ständigt växer nya skott som man nästan kan se skjuta i höjden. Alltså är framställandet av bambu tämligen själv arbetande.
  3. Bambu växer snabbt och naturligt utan bekämpningsmedel, ogräsmedel eller gödningsmedel. Detta gör att produktionen är väldigt effektiv även utan oekologiska medel.
  4. Bambu växer naturligt utan behov av jordbruks skötsel.
  5. Bambu plantager fungerar som stora fabriker för fotosyntesen, vilket minskar växthusgaser. Bambuväxter absorberar nämligen ca 5 gånger så mycket koldioxid och producerar ca 35% mer syre än motsvarande trädbestånd.

Nu när jag presenterat några av fördelarna kort tänkte jag gå in på nummer ett och fem lite djupare. Vi börjar med nummer ett. 

Bambu växer alltså fruktansvärt snabbt, detta är positivt på flera olika sätt. För det första är det positivt av den självklara anledningen att det går snabbt att få fram mer material om man jämför med andra miljövänliga alternativ. Vidare leder det till att vi kan avveckla mycket bambu utan att det får någon betydande effekt på klimatet. Övrig skogsavverkning har generellt väldigt stor påverkan på klimatet eftersom att jordens förmåga till att genomföra fotosyntesen minskar. Skogsbruk kan dock skötas väldigt bra som i Sverige där vi trots hög avverkning får mer och mer skog. Många länder har dock inte den kunskapen som krävs för att genomföra detta, därför fungerar bambun väldigt effektivt eftersom att det växer upp så snabbt utan något ingripande av ägaren. Vad man dock bör se upp för är att inte köpa bambu produkter där bambun kommer från panda täta områden då dessa blir mycket utsatta av sådan verksamhet. Istället ska man köpa från områden som endast är till för bambu uppväxning. 

I nummer fem poängterades att bambu fungerar väldigt effektivt ur ett fotosyntetiskt perspektiv. Odling av bambu är alltså väldigt positivt för miljön i form av en process som kallas fotosyntesen. Det är en process som kortfattat beskrivs genom följande: växter behöver vatten, solljus och koldioxid för att växa, ut av dessa tre element får den energi att växa samt skapar produkten syre som släpps ut i luften. Genom växter kan vi alltså omvända den koldioxid som vi släpper ut till syre. Det är helt fantastiskt, att vi genom att odla mer växter kan ta upp våra utsläpp. Vidare har bambu en annan väldigt positiv egenskap. Man behöver inte röra runt i jorden innan man planterar nytt eftersom att de långa rötterna som bambun har själv producerar nya bambuskott. Det är ju faktiskt bevisat att en stor del av de koldioxidutsläpp människan står för släpps ut från jorden själv när vi plöjer den för att kunna plantera nya omgångar av växter. Då bambu inte behöver detta för att kunna växa på nytt tar produktionen alltså upp mycket mer koldioxid än vad den släpper ut. 


Summan av kardemumman är att bambu är ett mycket bra material att använda sig av. I nästa kapitel ska vi kolla närmare på i vilka branscher bambun kan ersätta plasten och i vilka den inte kan det. 


Lämna en kommentar