🚚 VI BJUDER ALLTID PÅ FRAKTEN

Plastkonsumtion i världen.


Plast har på många sätt varit superviktigt för människans utveckling under de senaste 50-100 åren. Det ska det inte finnas något tvivel om. Dock kan man inte rättfärdiga användning idag på grund av att det hjälpt oss dit vi är nu. Enligt en rapport from “The Great Britain's Royal Statistical Society” från 2018 har vi producerat ungefär 8,3 miljarder ton plast. En helt ofattbar siffra. Det är mer än ett ton plast per person som idag lever på jorden. Men det är inte ens det som är den mest skrämmande siffran i sammanhanget. Endast cirka 9% av denna plasten har vid något tillfälle blivit återvunnet. Det betyder att 91% finns kvar ute i vår natur eller blivit uppbränt på soptippar. Av de 8,3 miljarderna har 6,3 miljarder blivit skräp och den stora majoriteten av dessa (79%), befinner sig idag ute i naturen, resterande befinner sig på stora soptippar runt om på jorden. När man tänker på att det tar ungefär 400 år för plast att brytas ner i naturen så förstår man rätt snabbt allvaret i detta. Som ett resultat av denna ohållbara förhållning till plast ser vi nu öar av plast i alla våra stora hav, stränder av plast istället för sand samt slängda plastprodukter i varenda litet dike vi passerar. Vad detta leder till är att otroliga mängder djur dör på grund av den enkla men otroligt sorgliga anledningen att de får plast i sina magar vilket leder till att de inte kan smälta mat som de normalt gör. Till exempel hittades en val i filippinerna död med cirka 40 kilo plast i magen. Sådana här upptäckter görs dagligen och det är lika sorgligt varje gång. 

Varför har det blivit såhär då? Det finns primärt tre stora anledningar till att vi är i den situationen som vi är i idag. Den första är att produktionen av plast har ökat lavinartat sedan ungefär kring andra världskriget. Bara under de senaste 15 åren har vår plastproduktion fördubblats. Utan att vara väldigt förberedd på en sådan ökning finns det inget system i världen som kan klara av att hållbart klara en sådan ökning. En jämförelse kan vara att du får 20 stycken kastanjer om dagen, du kan ta egentligen ta emot 40 stycken, men du kan bara förvara 20 stycken. Helt plötsligt börjar du få 40 stycken, du kan ta emot dem men du kan fortfarande bara förvara 20 eftersom att du inte hunnit skaffa ett större lager. Därför måste du slänga 20 om dagen. Det är precis det som händer med plasten idag. Vi tillverkar så mycket som vi kan använda men vi tillverkar mer än vi kan ta tillvara på efter att vi använt produkten. Enligt forskare blir cirka 50% av allt plast som tillverkas varje år skräp redan under det första året. Det andra problemet är att vi inte försöker tillräckligt, vi i västvärlden väljer till exempel ofta att inte återvinna även fast vi kan. Det är mycket bekvämare att slänga plasten tillsammans med allt annat skräp så därför väljer vi ofta att göra det. I andra fattigare delar av världen finns helt enkelt inte ens möjligheten till återvinning eller ens tillgången till soptunnor. Det tredje problemet är att plast helt enkelt inte är ett tillräckligt effektivt material. Det grundar sig i att det inte är ett naturligt material vilket gör att det tar ungefär, som tidigare nämnt, cirka 400 år för naturen att bryta ner plasten. Idag finns det ett flertal bra alternativ till plasten som till exempel trä (vid hållbart skogsbruk), majsstärkelse plast osv.


Summan av kardemumman är att vi idag befinner oss i en ohållbar situation. Vi har helt enkelt inte logistiken eller infrastrukturen klar för att hantera all den plast som vi idag producerar och använder. Eftersom att vi har lösningar till de flesta problemen angående plast, krävs enbart investeringar och handlingskraft. 


Lämna en kommentar