🚚 VI BJUDER ALLTID PÅ FRAKTEN

Köttindustrins påverkan på klimatet


Hej igen allihopa! Hoppas att ni haft en bra vecka, ÄNTLIGEN LÖRDAG! Nu under veckan har jag gått rund och tänkt på vad jag skulle skriva detta inlägget och kom fram till att det vore kul att diskutera en av de största faktorerna till klimatpåverkan i dagens samhälle och sedan lösningen till det. Så vilken industri kan detta vara? Köttindustrin. Så till att börja med kan vi konstatera att köttindustrin påverkar klimatet på många olika sätt. Jag har delat in dessa sätten i tre huvudkategorier: Area, Konsumtion samt utsläpp. Jag tänkte att vi skulle gå igenom dem en för en.


Area, en av de största konsekvenserna som köttindustrin har är att det kräver väldigt stora ytor. Dels krävs det stora ytor för att ha djuren på, men framförallt krävs det enorma ytor för att odla all mat som djuren behöver. Ett exempel för att realisera, för varje 500 grams biff, behövs det cirka 3500 gram av foder för kon. En hel ko väger i sin tur cirka 900 kilo, vilket motsvarar mat för cirka 5,4 ton (om den lever ett kort liv). Så hur får man fram så mycket mat till så många kor? Jo, genom extremt stora odlingsytor! I USA har vi till exempel odlingsområden för djurmat som motsvarar ungefär 130 miljoner “acres” (en acre motsvarar ungefär 4000 kvadratmeter) så ni kan själva försöka föreställa er den ytans storlek. 

En konsekvens av detta blir ju då såklart att vi odlar sjuka mängder växter, för väldigt små mängder kött. Föreställ er om vi hade använt all denna yta till att odla “Människomat” istället, Vi hade kunnat utplåna svälten väldigt snabbt samtidigt som vi hade fått enorma ytor över som vi hade kunnat odla skog på. 


Det andra problemet är konsumtion. Framförallt är det konsumtion av landmassa (som beskrevs ovan), men också enorma mängder vatten. Bevattning av odlingsmarker i USA står för 37% (!!) av den totala vattenförbrukningen i landet. Ungefär 70% av USA´s odlingsmarker går till köttindustrin vilket betyder att ungefär 26% av deras vattenförbrukning går till köttindustrin. Det krävs inte många siffror för att man ska förstå hur oproportionerligt detta är. 


Det tredje problemet är utsläpp. De primära utsläppen är koldioxid, metan samt gödsel. Koldioxid släpps framförallt inom köttindustrin på två sätt, transport samt jordbruk. Köttindustrin är väldigt centrerad. Stora andelar av köttet är producerat på samma ställen (Argentina och USA) vilket betyder att köttet ofta transporteras långa sträckor innan det konsumeras. Medans maten är producerad i Brasilien och Afrika. Därav utgör transporten en stor andel av koldioxidutsläppen. Vidare är jordbruket i sig en stor koldioxid bov! Bara i Sverige (som odlar rätt lite i jämförelse med många andra länder) stod 2018 jordbruket för 13% av de totala utsläppen. Tänk då de enorma mängderna i USA och andra stora jordbruks nationer. Sedan är metan en allvarlig växthusgas som kommer från djur när de pruttar. Med den enorma mängd domesticerade djur vi har idag är metan utsläppen oproportionerligt stora. Vidare är övergödningen som sker i dagens jordbruk en enorm klimatbov. Över gödslingen står för en stor del av bottendöden vi idag ser i våra hav och sjöar, samtidigt som det orsakar försurningar i regn och marker.För att sammanfatta står köttindustrin för helt orimliga mängder resurser i dagens samhälle. Det är en av de största klimatbovarna eftersom att det påverkar så pass mycket på så många olika fronter. Vidare skulle vi med en vegetarisk kost kunna öka utbudet av mat med många hundra procent och därav kunna utrota svält en gång för alla. Nästa inlägg kommer handla om varför en vegetarisk kost är otroligt fördelaktigt och hur det kommer sig.


Hoppas ni lärt er något nyttigt, vi hörs igen på onsdag!

Med miljövänliga hälsningar,

SHP.


Lämna en kommentar