🚚 VI BJUDER ALLTID PÅ FRAKTEN

Hur påverkar plast konsumtionen växthuseffekten?


För att kunna utreda denna fråga måste man börja med att ta reda på vad plasten blir tillverkad av. Det finns idag två stycken huvudråvaror för tillverkningen av plast, dessa är råolja samt naturgas. Så vi tänkte här sprida lite information om vad de är för råvaror och sedan hur plasttillverkningen går till och hur detta då påverkar klimatet.


Vi börjar alltså med råolja, råolja är vad man kallar ett fossilt bränsle. Oljan framställs genom att organiskt material från till exempel växter och djur som lagrats långt ner i marken. Här har högt tryck och hög värme tillsammans utvecklat materialet till då råolja. Mycket av den olja som vi tar upp idag tror man kommer från plankton och alger. Denna process, från döda djur och växter till att olja skapas tar cirka 100 000 år, därför är olja inte ett förnybart material eftersom att det inte kan skapas i samma takt som vi använder det. Vidare består råolja av kol förbindelser vilket vi kommer komma tillbaka till senare. 


Vad är då naturgas? Naturgas är även det ett fossilt bränsle, det är ett ämne som består i huvudsak av metan (70% eller mer). Naturgas bildas i små fickor i jordskorpan och är en väldigt viktig energitillgång i världen. Metan beräknas vara den näst största orsaken till den globala uppvärmningen efter koldioxid. 


Så vad händer då när man har skapat plast från dessa råvaror. Plast består nu av olika kolföreningar. Vi använder plasten till vi inte längre behöver den och sedan slänger vi eller återvinner den. När man slänger den går plasten till något som kallas förbränning, där bränns plasten upp. Vad som sker när man bränner upp plast är att dels giftiga ämnen släpps ut men även växthusgaser som finns kvar i materialet från råvarorna plasten tillverkas av. När man förbränner plasten släpps alltså metan och koldioxid atomerna lös i luften efter att i 100 000 år varit bundet långt ner i marken och sedan några månader varit bundet i plasten. Vad detta leder till är återigen att vi går in som en tredje part med onaturliga inslag som har en betydande effekt på miljön. Oxider som borde varit bundet i marken blir helt plötsligt ut släppt i luften och bidrar då i allra högsta grad till den globala uppvärmningen. På det viset påverkar alltså plasten växthuseffekten, sedan påverkar såklart plasten miljön på många fler sätt än endast via växthuseffekten.


Lämna en kommentar