🚚 VI BJUDER ALLTID PÅ FRAKTEN

Hur mår egentligen våra vattendrag och hav?


Haven är möjligtvis den del av jorden som har fått ta den största smällen av människans naivitet och dumhet. Det första problemet man tänker på är såklart all plast i havet, med det finns tyvärr fler problem som vi har skapat. I detta inlägget tänkte vi ta upp det första av två andra stora problem som havet har. Det första är vilken påverkan jordbruk och försurningar har på havet och sjöar och sedan överfisket vilket bland annat gör att arter försvinner snabbare än någonsin.

Allting börjar med att bönderna göder sina åkrar med olika typer av näringsämnen för att grödorna skall växa bättre. Dessa näringsämnen består bland annat av fosfor och kväveoxider. Marken klarar ofta inte att ta upp all denna näring vilket leder till att näringen som blir över rinner iväg med regnet till bäckar eller åar som som småningom tar ämnena till havet. Detta är vad man menar med övergödning, dock är det konsekvenserna som är det viktiga att ha koll på. Vad dessa näringsämnen gör är att de bidrar till en ökad mängd växtplankton, har du någon gång gått förbi en liten sjö och sett ett grönt slem på ytan så är det utan tvekan detta du sett. När denna växtplankton dör trillar den ner på botten av sjön eller havet där den äter upp syre och därmed förmultnar. När syret på botten förbrukats rycker bakterier in och bryter ner det sista av växtplanktonen. Det som sker då är att bakterierna producerar giftig svavelväte som i sin tur leder till att arter som lever i samma vatten dör. Men det är inte det enda som händer under denna processen. När syret försvinner från bottnen dör allt som lever där. Det enda sättet att då få nytt syre är genom att få in nytt syrerikt vatten i cirkulation. Vattenstånd med lite rörelse är alltså extra utsatta, bland de mest utsatta platserna är östersjön. Övergödning leder alltså till att fiskar, växter samt bottnar dör endast på grund av att vi göder våra åkrar för mycket. Vidare eldar vi på detta problemet med lite extra ved, så att det ska bli så illa som möjligt. Överfisket. Hela havet är ett stort ekosystem, man kan inte förändra något utan att påverka något annat. När vi till exempel fiskar upp all torsk, vilket vi gjort i den utsträckningen att den har varit utrotningshotad under stora delar av 2000-talet. Vad som händer är att vi går in i ett ekosystem och rubbar det. Det här händer bland annat när vi fiskar upp all torsk. Det blir mer sill eftersom att dess största fara blir uppfiskad. När det blir mer sill försvinner mer av djurplanktonen eftersom att sillen äter upp den. När växtplanktonen blir mindre blir det i sin tur mer växtplankton eftersom att djurplanktonen försvinner (djurplankton äter växtplankton). Nu återkommer vi helt plötsligt tillbaka till ett av problemen som vi får av övergödning, för mycket växtplankton. Vad som sker vid kombinationen av överfiske och övergödning är i stor utsträckning densamma, mer växtplankton. Växtplankton dör och sjunker ner till botten och där startar den bottendödande processen som jag beskrivit tidigare. Alltså leder överfiske och övergödning bland annat till en väldigt omfattande bottendöd. I nästa inlägg kommer vi gå igenom närmare vad bottendöd faktiskt leder till och vad det är.


Lämna en kommentar