🚚 VI BJUDER ALLTID PÅ FRAKTEN

Första sammanfattningen av EU´s SUP (Single use plastic) förslag.


Sommaren 2018 gjorde EU en utredning kring “SUP”(single use plastic), en utredning som än idag påverkar förslag framlagda inom området. På grund av dess fundamentala betydelse och information tänker vi under ett par avsnitt sammanfatta vad som står i utredningen och vad det betyder. Här kommer första delen. 


Anledningen till varför denna utredningen startades må kännas självklar, dock kan den aldrig upprepas för ofta. Anledningen är att mängden plast i havet ökar drastiskt och har nått den utsträckningen att den skadar ekosystem, biodiversitet samt mänsklig hälsa. En annan anledning är att värdefulla delar av ekonomin (skräpet), som kan återanvändas, går förlorat. 

EU förklarar vidare att målet med detta projekt är att förhindra att SUP landar i havet, samt att reducera mängden som tyvärr redan finns där. Från en bredare synpunkt kan initiativet sammanfattas som uppmuntran och stöttning för att ställa om till en cirkulär ekonomi.


Varför man utreder just SUP är på grund av att plast står för cirka 80-85% av allt marint skräp. Vidare består SUP artiklar för 43% av totalen, fiskenät står för ytterligare skrämmande 27%. Så för att bena ut vad man skulle fokusera på tog man reda på att de 10 vanligaste SUP artiklarna stod för 86% av det totala antalet SUP artiklar som hittats. Därav var det rätt tydligt att man kunde påverka 37% (86% av den totala mängden SUP) av den totala mängden skräp endast genom att minska användningen av 10 plastartiklar. Lägger man sedan till fiskeprylar som innehåller plast (t.ex fiskenät) nåt man 64% av plasten genom att fokusera på endast ett par stycken bestämda artiklar. Detta gör arbetet mycket tydligare och därav enklare. Vi anser att det är absolut nödvändigt att prioritera på detta viset. Utan denna typ av prioritering är risken att man misslyckas med projektet otroligt mycket större eftersom att man inte vet var man ska börja. 


Utredarna pekar ut ett antal faktorer som har lett oss till den situation som vi är i idag. Den första faktorn är plasts värdekedja och marknad. Vad de påvisar är faktumet att den ekonomiska fördelen att återvinna och återanvända plast för företag är mycket liten. Den andra anledningen är den pågående konsumtionstrenden kopplat till den stora tillgängligheten av plast. Den tredje och sista faktorn är bristen på initiativ från institutioner med makt för att säkra en hållbar hantering och marknad för plast. Så det var detta inlägget, hoppas att ni lärt er något nytt och nyttigt! Nästa inlägg kommer att handla om hur EU´s plan faktiskt ser ut för att lösa problemet och vår bedömningen av planen. 


Miljö-vänliga hälsningar,

SHP


Lämna en kommentar