🚚 VI BJUDER ALLTID PÅ FRAKTEN

En kort genomgång av växthuseffekten


Växthuseffekten är ett måste om man vill förstå klimatet. Trots att klimatet är ett otroligt brett och komplicerat ämne så kan man påstå att en stor del av grunden ligger i just växthuseffekten. Därför kommer vi i detta inlägget att kortfattat beskriva hur växthuseffekten fungerar, förklara varför den är så viktig och hur vår relation till den ser ut idag. För att göra texten enkel att följa kommer vi därför att dela in denna i tre delar.


Så hur fungerar då växthuseffekten?

Det första som man behöver ha klart för sig är att jorden har en atmosfär som innehåller ett stort antal gaser som tillsammans vardagligen kallas för luft. Dessa gaser är ungefär 78% kväve, 21% Syre och 1% andra gaser såsom till exempel koldioxid (dessa siffror är beräknade utan vattenånga). Dessa gaser har olika typer av påverkan på vår atmosfär. En roll som denna atmosfär spelar är att den håller värme kvar vilket gör det möjligt för oss att leva här på jorden. Utan atmosfären skulle klimatet på jorden vara mer än 30 grader kallare. Atmosfären och växthuseffekten är alltså en fundamental förutsättning för vår existens. Värmen som kommer till jorden kommer från solen genom solstrålar. Dessa strålar träffar jordens mark och värmer upp den, sedan kan man säga att strålarna studsar från marken upp ut från jorden igen. Utan atmosfär skulle dessa strålar fortsätta ut i rymden tills de hittar något annat objekt att studsa på. Men tack vare växthusgaserna som till exempel är vattenånga, koldioxid, metan och moln hålls en del av dessa strålar kvar i atmosfären. Gasernas molekyler har nämligen en egenskap som gör att de kan absorbera (ta in) värme och sedan skjuta ut den igen. Vad som då sker är att solstrålar som är på väg ut från jorden träffar molekylerna som då håller kvar värmen inom atmosfären. Molekylerna kan dock inte hålla kvar all denna värme utan skjuter sedan ut den igen men skillnaden blir att den skjuter ut värmen åt alla olika håll vilket betyder att 50% av solstrålarna går in mot Jordens yta igen. Detta betyder att desto fler molekyler med en förmåga att absorbera värme vi har, desto varmare blir vårt klimat. Alltså, Växthusgaser som finns i vår atmosfär tar in värmen som kommer från solen och behåller den inom atmosfären istället för att låta den försvinna ut i rymden.

Så varför är den så viktig?

Jo, växthuseffekten är så viktig eftersom att temperaturen på vår jord är otroligt viktig för nästan allting som sker på vår jord. Ett exempel som är väldigt relevant för oss svenskar är att golfströmmen i allra högsta grad påverkas av temperaturen på Jorden. Utan golfströmmen skulle det till exempel vara cirka 10 grader kallare vintertid i södra Sverige, det blir ju ingen svensk särskilt glad av att höra, aja, vi skulle iallafall fått mer att klaga över… Våra somrar och även vårt vatten skulle blivit betydligt kallare. Det påverkar ju såklart inte enbart bekvämligheten utan även i allra högsta grad ekonomin. I norden skulle vi alltså troligen fått ett kallare klimat medan de i till exempel afrika skulle fått ett ännu varmare klimat. Vissa delar av världen skulle helt enkelt blivit omöjliga att bo på vilket i sin tur skulle orsakat enorma flyktingströmmar. Växthuseffekten är alltså så viktig eftersom att den påverkar alla förhållanden på Jorden. 

Så hur påverkar vi den då? 

Vi har sedan slutet på 1800-talet påverkat växthuseffekten i en väldigt hög utsträckning. Framförallt genom utsläpp som kommer från våra oändligt många industrier och fabriker. Genom att vi släpper ut gaser i atmosfären som inte skulle varit där utan oss har vi gått in i ett system som en tredje part som inte är naturlig. Genom att förhöja mängden växthusgaser i atmosfären höjer vi koncentrationen av molekylerna som vi tidigare diskuterat. Det resulterar i att klimatet förändras utan att ha en naturlig orsak. Det leder till att klimatet förändrar sig snabbare än vad Jorden hinner anpassa sig. När vi skapar produkter som till exempel plast tar vi upp olja från marken (onaturligt) och förbränner den vilket släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären. På det sättet påverkar vi ett naturligt system på ett onaturligt sätt. Vi påverkar det dock inte enbart genom utsläpp. En stor del av vår påverkan på växthuseffekten kommer från vår avverkning av träd vilket gör att den naturliga fotosyntesen upphör att fungera som den ska. När vi hugger ner träd minskar den naturliga förmågan som Jorden har att ta upp koldioxid. Alltså påverkar vi Jordens förmåga att hantera sitt klimat genom såväl utsläpp som skogsskövling mm.


Såja, där har vi en kort med omfattande beskrivning av växthuseffekten och lite smått om vår relation till den. I nästa avsnitt kommer vi gå närmare in på vår plasttillverknings påverkan på klimatet.


Lämna en kommentar